021-88310222

انستیتو ملی بازی‌سازی فراخوان «جذب تیم‌‌های بازی‌ساز» را به صنعت بازی منتشر کرد

انستیتو ملی بازی‌سازی فراخوان «جذب تیم‌‌های بازی‌ساز» را به منظور توسعه این مرکز و حمایت‌ از افراد علاقه‌مند و توانمند در زمینه بازی‌سازی و اتصال آنان به صنعت بازی منتشر کرد.

این فراخوان با هدف توسعه مرکز رشد بازی‌سازی و توانمندسازی بازی‌سازان و نیز پیوند تیم‌های بااستعداد و ماهر به صنعت بازی، منتشر شده است.


  دوره ها مشاهده همه

  طراحی شخصیت فانتزی

  کد : 100020

  تعداد جلسات : 10جلسه

  مدت دوره : 00:00ساعت

  استاد : حسین زارعی

  مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

  مبلغ نهایی : 0 ريال

  توضیحات مبلغ :

  شروع : 1398/11/03

  پایان : 1399/12/30

  جنسیت : مختلط

  ظرفیت کل : 20

  ظرفیت باقیمانده : 4

  سطح دوره :

  نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

  دسته بندی : کلاس های ترمیک انستیتو در فصل های مختلف

  مهلت ثبت نام : 1398/11/30

  ساخت انیمیشن های داخل بازی

  کد : 100021

  تعداد جلسات : 10جلسه

  مدت دوره : 00:00ساعت

  استاد : محمدامین شهیدی

  مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

  مبلغ نهایی : 0 ريال

  توضیحات مبلغ :

  شروع : 1398/11/03

  پایان : 1399/12/30

  جنسیت : مختلط

  ظرفیت کل : 20

  ظرفیت باقیمانده : 5

  سطح دوره :

  نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

  دسته بندی : کلاس های ترمیک انستیتو در فصل های مختلف

  مهلت ثبت نام : 1398/11/30

  دوره تخصصی «مدیریت بازی‌سازی» توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه صنعتی شریف