021-88310222
کلاس های ترم تابستان 99

برنامه نویسی سمت سرور با ASP

شروع 1399/07/14

پایان 1399/09/17

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 4,000,000 ريال

شروع: 1399/07/14

پایان: 1399/09/17

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

مبلغ قبل از تخفیف : 4,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

دسته بندی:

کد : 100330

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :