021-88310222
کلاس های ترم تابستان 99

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

شروع 1399/07/12

پایان 1399/08/30

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 10,000,000 ريال

شروع: 1399/07/12

پایان: 1399/08/30

مهلت ثبت نام : 1399/07/11

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 60:00ساعت

دسته بندی:

کد : 100430

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :