021-88310222

شروع کلاس‌های دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی از بهمن ماه

دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی که با بیش از 40 عنوان دوره تخصصی معرفی شده است، علاوه بر محل جدید انستیتو واقع در ساختمان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در دانشگاه شهید بهشتی نیز برگزار می‌شود.


دوره ها مشاهده همه

مبانی طراحی مرحله-فصل زمستان

شروع 1398/11/03

پایان 1399/12/30

نوع دوره حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

مبلغ نهایی 0 ريال

شروع: 1398/11/03

پایان: 1399/12/30

مهلت ثبت نام : 1398/10/30

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

ظرفیت کل: 20

ظرفیت باقیمانده: 3

سطح دوره:

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی:

کد : 30001

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ :

دوره تخصصی «مدیریت بازی‌سازی» توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه صنعتی شریف