021-88310222

شروع کلاس‌های دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی از بهمن ماه

دوره زمستان انستیتو ملی بازی‌سازی که با بیش از 40 عنوان دوره تخصصی معرفی شده است، علاوه بر محل جدید انستیتو واقع در ساختمان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در دانشگاه شهید بهشتی نیز برگزار می‌شود.


دوره ها مشاهده همه

درس مرتبط با کارگاه ها-جهت دریافت نماد اینماد

شروع 1398/11/01

پایان 1398/12/29

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 1,000 ريال

شروع: 1398/11/01

پایان: 1398/12/29

مهلت ثبت نام : 1398/10/30

مبلغ قبل از تخفیف : 1,100 ريال

مبلغ نهایی : 1,000 ريال

نوع دوره : مجازی

ظرفیت کل: 45

ظرفیت باقیمانده: 45

سطح دوره: سطح عمومی

تعداد جلسات : 5جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: رویداد های انستیتو ملی بازی سازی

کد : 9999000

جنسیت: مختلط

توضیحات مبلغ : جهت دریافت اینماد

توضیحات محصول

جهت دریافت اینماد

دوره تخصصی «مدیریت بازی‌سازی» توسط انستیتو ملی بازی‌سازی در دانشگاه صنعتی شریف