• برگزاری دوره‌های تخصصی Power Up در انستیتوی ملی بازی‌سازی
  • برنامه نهمین تجربه بازی ساز
  • دانش‌پژوهان دوره‌های آنلاین به انستیتو می‌آیند!
  • کارگاه طراحی دیجیتال (مروری بر فضاهای Sci-Fi)