• درآمدی بر داستان و روایت در بازی - کارگاه آموزشی تئوریک-عملی
  • شروع ثبت‌نام دوره‌های تخصصی Power Up در انستیتوی ملی بازی‌سازی
  • انستیتو نجومی می شود...
  • دومین گردهمایی دانش‌پژوهان دوره‌های آنلاین انستیتو ملی بازی‌سازی

تقویم برنامه ها