• کارگاه طراحی دیجیتال (مروری بر فضاهای Sci-Fi)
  • برنامه هشتمین رویداد تجربه بازی ساز
  • شروع ثبت نام دوره های جدید تابستان 95 انستیتو ملی بازی سازی