مطالب مربوط به :معرفی اساتید

حسام مشفق

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

تاریخ ادبیات

علی کیانی امین

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

هنر دو بعدی

وهاب احمدوند

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

طراح بازی

فرزام ملک آرا

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

برنامه نویس

امید مرادی

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

هنر سه بعدی

سلمان عبدالهی

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

برنامه نویس

حجت جعفری

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

برنامه نویس

سامان مهرابی

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

هنر سه بعدی

هادی اسکندری

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

طراح بازی

جاوید نجیب زاده

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

طراح بازی برنامه نویس

مهرداد ملک احمدی

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

هنر دو بعدی

حمید رضا قنبری

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

تاریخ و ادبیات

آیدین ذوالقدر

 • تاریخ انتشار: , 1395/05/10

Professional Game Developer