ثبت پروژه

اولین گام برای تیم‌هایی که علاقه‌مند به فعالیت و استفاده از امکانات مرکز رشد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند، تکمیل فرم‌های معرفی‌نامه اعضای تیم و ارایه‌ی ایده‌ی اولیه است با اینکار تیم‌ها معرفی‌نامه و طرح پیشنهادی خود را به مرکز ارایه ‌کرده و در نوبت کارشناسی طرح قرار می‌گیرند. علاقه مندان جهت ثبت پروژه میتوانند از سايت  دانلود کرده  و آن ها را پس از تکميل نمودن  به ایمیل مرکز رشد بازی سازی به نشاني ارسال نمايند  irgd.incubator@gmail.com .
 پیوندهای مرتبط