رویداد 72 ساعته بازی سازی Ludum Dare

  • کد رویداد:100001
  • تاریخ انتشار : , 1394/09/01
رویداد 72 ساعته بازی سازی Ludum Dare

انستیتو ملی بازی سازی با همکاری مجله تخصصی آموزشی بازینامه
رویداد 72 ساعته بازی سازی Ludum Dare
را برگزار میکند
تاریخ برگزاری این رویداد از 21 لغایت 23 آذرماه می باشد.
قوانین شرکت در رویداد
·         علاقه مندان شرکت در این رویداد می توانند به همراه تیم خود در این رویداد شرکت کنند.
·         حداکثر اعضای هر تیم چهار نفر می باشد.
·         شرکت در این رویداد آزاد است و نیازی به پرداخت مبلغ ورودی نخواهد بود.
·         شرکت کنندگان تنها 72 ساعت زمان برای استفاده از تجهیزات انستیتو برای آماده سازی بازی خود خواهند داشت.
·         محدودیتی جهت استفاده از ابزار توسعه بازی از جمله موتور گرافیکی، برنامه و نرم افزارهای مرتبط وجود ندارد.
·         تنها دانش پژوهانی از انستیتو ملی بازی سازی جواز ورود به این رویداد را خواهند داشت که سه ترم از دروس رشته خود را در انستیتو گذرانده باشند.
·         شرکت کنندگان حق استفاده از کدهای آماده را نخواهند داشت و همه کدها باید در مدت محدود رویداد توسعه یابند.
·         شرکت کنندگان باید یک بازی را از ابتدا شروع به تولید نموده و حق وارد کردن یک بازی نیمه آماده و تکمیل کردن آن را در این رویداد نخواهند داشت.
·         بازی های تولید شده باید در ساختار قالب معرفی شده در رویداد باشند.
·         شرکت کنندگان می توانند به دلیل محدودیت های هنری، موسیقی و جلوه های صوتی، از دارایی های هنری و صوتی آماده استفاده نمایند. البته برای بازی هایی که از دارایی های هنری و صوتی اورجینال (که طی مدت رویداد تولید شده باشد) استفاده کرده باشند، امتیاز ویژه ای در بخش داوری در نظر گرفته خواهد شد.
برای ثبت نام در این رویداد لطفا به این لینک http://irangdi.ir/GroupRegister.aspx مراجعه و تیم خود را ثبت کنیدلازم به ذکر است که تعداد نفرات تیم حداکثر باید چهار نفر باشد. 
 

جوایز

رتبه

جایزه

اهدا کننده

تیم اول

استیم والت 20 دلاری
اعتبار 150.000 تومانی استفاده از رویدادهای انستیتو به ازای هرنفر از اعضای تیم

انستیتو ملی بازی سازی

تیم دوم

استیم والت 20 دلاری به ازای هر نفر از اعضای تیم

مجله تخصصی آموزشی بازینامه

تیم سوم

استیم والت 10 دلاری به ازای هر نفر از اعضای تیم

مجله تخصصی آموزشی بازینامه

 

 

پیوندهای مرتبط

آخرین رویدادها