رویداد حماسه: کارگاه طراحی

  • کد رویداد:100007
  • تاریخ انتشار :دوشنبه , 1395/02/29
رویداد حماسه: کارگاه طراحی

رویداد حماسه: کارگاه طراحی 
کارگاه طراحی رویداد حماسه به مناسب آزادسازی خرمشهر توسط انستیتو ملّی بازی سازی برگزار می شود. این کارگاه  زیرنظر اساتید بوده و به طراحی از مدل های رزمندگان اختصاص دارد. شرکت در این کارگاه رایگان بوده و هنرمندان می توانند در روز شنبه از ساعت 16 تا 20 در آن شرکت نمایند. محل برگزاری کارگاه، انستیتو ملّی بازی سازی خواهد بود.