کارگاه How to practive ZBrush

  • کد رویداد:100008
  • تاریخ انتشار :شنبه , 1395/05/04
کارگاه How to practive ZBrush

کارگاه Zbrush

در تمام رشته های هنری، هنرمند نیاز به تقویت هرروزه ی دید و توانایی اجرایی خود دارد؛
اما اغلب یافتن "موضوعِ تمرین" باعث وقفه افتادن در این روند شده و موجب، باصطلاح، سرد شدن دست هنرمند، و در طولانی مدت باعث فراموش شدن برخی از تکنیک ها میشود.
در این کارگاه سعی بر صحبت پیرامون تکنیک هایی است که به کاربران ZBrush امکان می دهد تا همیشه دید و توانایی اجرایی خود را آماده نگه دارند.
این کارگاه آموزشی توسط امیدمرادی از هنرمدان و اساتید به نام هنر دیجیتال و ZBrush ارایه می شود و حضور برای همه علاقمندان آزاد است. ثبت نام از طریق نشانی اینترنتی evand.ir/events/practice-zbrush انجام می پذیرد.
هزینه این کارگاه 350،000 ریال می باشد.