021-88310222
کلاس های ترم تابستان 99

انیمیت سه بعدی پیشرفته

کد : 100042

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Mohamad Amin Shahidi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/02/14

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

هوش مصنوعی

کد : 100030

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hojat Jafari

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/14

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

طراحی بازی ادونچر

کد : 100034

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Vahab Ahmad Vand

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/14

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی و اصول اولیه دیجیتال مارکتینگ

کد : 100045

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Anahita Ejtehadi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/14

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

برنامه نویسی با سی شارپ

کد : 100009

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/15

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 7

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

بازی سازی آنلاین و شبکه ای با یونیتی

کد : 100031

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/15

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 8

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

بازی سازی با یونیتی

کد : 100032

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/15

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

برنامه نویسی و پیاده سازی طراحی بازی (game design programing)

کد : 1000010

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/15

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی انیمیشن

کد : 100039

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Saeed Ghani Zadeh

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

پکیج حضوری مبانی بازی سازی

کد : 100041

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 80:00ساعت

استاد : پکیج حضوری مبانی بازی سازی

مبلغ نهایی : 15,000,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی فنی بازی سازی

کد : 500002

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Ali Niknezhad

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی تولید بازی

کد : 500004

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Mohamad Zehtabi

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/16

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

برنامه نویسی سمت سرور با ASP

کد : 100033

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Seyed Kazem Mir Nezami

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/17

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 8

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

طراحی بازی F2P

کد : 100035

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : Hadi Eskandari

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1399/04/17

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 8

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 500003

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Ehsan Taheri

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/17

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

سه بعدی مقدماتی

کد : 100028

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/18

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مقدماتی Zbrush

کد : 100029

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Behnam Razipour

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/18

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

طراحی مرحله پیشرفته

کد : 100036

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Majid Rahmani

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/18

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

یونیتی برای طراحان بازی

کد : 100037

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/19

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 9

ظرفیت باقیمانده : 9

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

طراحی بازی غیر دیجیتال

کد : 100038

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : Aidin Shandi

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1399/04/19

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

طراحی دستی پیشرفته

کد : 100040

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : Hamid Reza Shariat

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

شروع : 1399/04/19

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

آموزش کامل تولید محتوای چند رسانه ای و برنامه سازی اینترنتی ( سطح 1)

کد : 100044

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Keyvan Hendi

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

شروع : 1399/04/19

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 15

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 500001

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

شروع : 1399/04/19

پایان : 1399/06/31

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 14

نوع دوره : حضوری

مهلت ثبت نام : 1399/04/10