021-88310222
کلاس های ترم تابستان 99

بازی سازی با یونیتی

کد : 99299

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 32:00ساعت

استاد : Hamid Jalili

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

شروع : 1399/05/25

پایان : 1399/08/17

نوع دوره : مجازی

مهلت ثبت نام : 1399/05/25